Εκτύπωση

  

* το άρθρο αυτό έχει επιμεληθεί η συνεργαζόμενη Ομάδα ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ


 

Τα βασικά

H ομάδα ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ είναι μια ελεύθερη ένωση προσώπων, άνευ νομικής μορφής, που έχει σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων & δεξιοτήτων για τη δημιουργία εισοδήματος, χωρίς παραδοσιακές & τυποποιημένες σχέσεις εργασίας μεταξύ των μελών. Ο αρμός που μας συνδέει, πέραν των άλλων, είναι η ιδιότητα του μέλους-leader Custwin (τί είναι; Μάθε για την Κοινότητα Αγορών Custwin )

Τα μέσα προβολής & επικοινωνίας που διαθέτει η ομάδα σήμερα (Ιανουάριος 2020) είναι:

Στο μέλλον, ενδέχεται να συσταθεί ως Νομικό Πρόσωπο με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, οπότε & θα αποκτήσει δικό της επαγγελματικό ιστότοπο. Ήδη υπάρχει ένας οδικός χάρτης που εκπόνησε για λογαριασμό μας φίλια εταιρεία Συμβούλων.


Το βασικό μας εργαλείο ανάπτυξης είναι το εισαγωγικό μας Σεμινάριο:

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ - σεμινάρια

 

 

Λίγα λόγια από το ιδρυτικό κείμενο του 2015

Τότε, βοηθήσαμε αρκετό κόσμο να αποκτήσει δωρεάν γνώσεις & δεξιότητες μέσα από κύκλο Σεμιναρίων

 

Ποιοί είμαστε

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με ανήσυχο πνεύμα, επιχειρηματική αντίληψη & πολλαπλές συναφείς ενασχολήσεις. Συστήσαμε έναν ενημερωτικό αλλά & εκτελεστικό Φορέα, που σκοπό έχει να μελετά, να αξιοποιεί & να εφαρμόζει τις σύγχρονες τάσεις διεθνώς στην εργασία, τη δημόσια διοίκηση, το marketing, την κατανάλωση, το επιχειρείν, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης startups & την καινοτομία.

 

 

Οι αρχές μας