Εκτύπωση

Ενημέρωση: Ιούνιος 2017

 
Η εταιρεία μας διενεργεί την αξιολόγηση της περίπτωσής σας & την προεργασία ώστε να υπαχθείτε σωστά στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους δικηγόρους.
Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130)
Ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφόσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους. Μπορεί να υπαχθούν επίσης ελεύθεροι επαγγελματίες & πρώην έμποροι για μη επαγγελματικής φύσης δάνεια.
Ποιές οφειλές μπορούν να περιληφθούν στην Αίτηση ρύθμισης - διαγραφής;
Οφειλές προς όλες τις Τράπεζες & το ΤΠΔ, οφειλές προς επιχειρήσεις (τηλεφωνία, ενέργεια, κα), προς ιδιώτες (για αστικές διαφορές) & προς Δημόσιο (ασφαλιστικά ταμεία, Εφορία, δήμους), με εξαίρεση διοικητικά πρόστιμα & φπα.

 

 

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 'ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ'

Σημείωση

Οι εγγυητές, εφόσον οι πιστωτές στραφούν εναντίον τους, πρέπει να κάνουν ξεχωριστά την ίδια διαδικασία. Το κάθε φυσικό πρόσωπο υποβάλει μόνο του Αίτηση υπαγωγής στον 3869/2010, εκτός εάν πρόκειται για συζύγους που χρωστάνε για το ίδιο τραπεζικό προϊόν, οπότε μπορούν να κάνουν κοινή Αίτηση.

 Ενημερωτικό Έντυπο, απαιτούμενα δικαιολογητικά & τρέχoν κοστολόγιο συνεργαζόμενων δικηγόρων & δικαστικών επιμελητών --> ΕΔΩ